Goshgi

Annaguli
Bapba Gökleñ
Galkan Welleñi
Gurbannazar Eziyz
 1. Aglatma
 2. Armani yok
 3. Atalara giysgaja hat
 4. Ax uryar
 5. Ayat
 6. Bagt
 7. Bay terek gul terek
 8. Ber habar
 9. Bolanok
 10. Bolgun seresat
 11. Bu giyje
 1. Adam gözledim
 2. Bürgüt
 3. Dünye
 4. Iyliñ ölümi
 5. La-elahe illallah
 6. Yolma gushuñ ganatin
 1. Agladim men
 2. Biyriger yali
 3. Galam
 4. Gözlerim meniñ
 5. Slemenem men
 6. Kowatis biz piysleri
 7. Oynaman indi
 8. Shatlikli zaman geler
 9. Yazyarin
 1. Daglar
 2. Huwdi
 3. Çikanmizda obamiziñ çetine (Shirali)
 4. Iki zat erklidir yeriñ yüzünde (Shirali)
 5. Näçe meylis näçe yasda ... (Shirali)
 6. Öz söyenmiz üçiyn .... (Shirali)
 7. Seni Söydüm (Shirali)
 8. Shükür et
Magtimguli
Nobatguli
Setdar Sowgi
Shirali
 1. Asilzadaça bolmaz (Annaguli)
 2. Baglar hey (Annaguli)
 3. Bela bolar (Annaguli)
 4. Bolmayar (Annaguli)
 5. Galajakdir (Annaguli)
 6. Gerekdir (Annaguli)
 7. Gimmat yagshidir (Annaguli)
 8. Görüñ (Annaguli)
 9. Sorag-gaytargi (Annaguli)
 10. Yalidir (Annaguli)
 1. Ayallar türmesi (Shirali)
 2. Biyminnet (Shirali)
 3. Diydirdi (Shirali)
 4. Janiñ yanya (Shirali)
 5. Türkmen zenani (Shirali)
 1. Ata Täçmämediñ Çalan sazina goshi
 2. Ayralik mukam
 3. Bu gün
 4. Çagalari söyüñ
 5. Duwtar hakda
 6. Gidenler getirer yatan yitirer
 7. Giyowuñ sözi
 8. Iki haniñ shadan eden slegi
 9. Inklap
 10. Piragi hakda
 11. Piragiyñ ruwhuna tagdiym
 12. Suw akar dash galar
 13. Süpüge goshulan goshgi
 14. Söygi hakda
 15. Yash nesile sowgat
 16. Yigit toyuñ gutli bolsun
 17. Ömür we hereket
 18. Öylenyän yigitlere - boljak boluñ
 1. Agam yok garada yok
 2. Aglama türkmen
 3. Agzibirlik arzuwi
 4. Annasoltan hakda
 5. Bapba Gökleñi yatlap
 6. Bash gerek
 7. Bu gün
 8. Deyyuwsdanam bir hayish
 9. Dört sani dörtleme
 10. Dört topara dört setir
 11. Eziyz haniñ ekran ovrazi
 12. Göbek ata